بسته بندی و بارگیری

 

 

ورق های فومیزه بیتا در تعداد مشخص و با روکش محافظ سلفون به صورت استاندارد پالت بندی و تسمه کشی می شوند.

قرار دادن یک ورق نئوپان در زیر و روی پالت ها هنگام بسته بندی ضمن جلوگیری از آسیب دیدن ورق ها، موجب سهولت در بار گیری و تخلیه نیز می شود.

 

 


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0